missionealbania

Home » 2015 » September

Monthly Archives: September 2015

A San Gabriele c’eravamo anche noi

IMG-20150803-00906Ad un mese esatto dal rientro in Albania, pubblichiamo due righe scritte dai nostri ragazzi di Maba, sull’esperienza vissuta con i loro coetanei della diocesi di Pescara. Prima lo scritto in albanese e poi la traduzione fatta dai ragazzi che trascriviamo così come ce l’hanno data. Solo per qualche parola abbiamo scritto la correzione tra parenesi.

Përpara se të flasim mbi eksperiencën tonë në Itali, duam të falenderojmë të gjithë ata që bënë të mundur këtë udhetim të veçantë për secilin prej nesh: dom Giovanni, Tiziana dhe Goffredo.

Ky udhetim na ka bërë të kuptojmë shumë gjëra, por mbi së gjitash na dhe një mundësi për të kominikuar me shumë njerëz, për t’ju transmetuar nevojat dhe dëshirat e secilit prej nesh. Nëpërmjet pelegrinazhit gjithsecili mori diçka të veçantë dhe përcolli shumë gjëra nga vetvetja.

Ka qenë një përvoje e mrekullueshme ku secili është ndjerë i kënaqur dhe protagonist dhe ne të gjithë ju falenderojmë  nga zemra për këtë mundesi kaq të madhe që na kemi afruar. Noi tutti, Paulin, Amarilda, Ester, Alketa, Marqelo, Klevis, Klaudia, Andrea, Kristjana ed Xhovana vi ringraciamo dell cuore per questa grande opportunitta che avete offerto per noi. 

“Prima di parlare della nostra esperienza a Italia, vogliamo ringraziare a tutti loro che hanno fatto possibile questo speciale viaggio per ogni uno di noi: don Giovanni, Tizziana ed Goffredo.

Questo viaggio ha fatto comprendere tante cose, ma sopra tutto ha  dato una possibilita per comunicare con tanti genti sulle nostre  necessita ed desideri di ogni uno di noi. Durante (attraverso) il pelegrinagio ogni uno ha preso una cosa speciale ed ha dato mille cose sul te stesso (ha trasmesso molte cose di se stesso).

E’ stata una meravigliosa eksperienca dove ogni uno e sentito contento ed protagonista e tutti noi, 
Paulin, Amarilda, Ester, Alketa, Marqelo, Klevis, Klaudia, Andrea, Kristjana ed Xhovana vi ringraciamo dell cuore per questa grande opportunitta che avete offerto per noi.